sábado, 25 de julio de 2009

IrmausCamiñan ao meu rente moitos homes.
Non os coñezo. Sonme estranos.
Pero tí, que te alcontras alá lonxe,
máis alá dos desertos e dos lagos,
máis alá das sabanas e das illas,
coma un irmáu che falo.
Si é túa a miña noite,
si choran os meus ollos o teu pranto,
si os nosos berros son igoales,
coma un irmáu che falo.
Anque as nosas palabras sean distintas,
e ti negro i eu branco,
si temos semellantes as feridas,
coma un irmáu che falo.
Por enriba de tódalas fronteiras,
por enriba de muros e valados,
si os nosos soños son igoales,
coma un irmáu che falo.
Común temos a patria,
común a loita, ambos.
A miña mau che dou,
coma un irmáu che falo.

Celso Emílio Ferreiro.HERMANOS

Caminan a mi lado muchos hombres
No los conozco. Me son extraños.
Pero tú, que te encuentras allá, lejos,
más allá de los desiertos y de los lagos,
más allá de las sabanas y de las islas,
como a un hermano te hablo.
Si es tuya mi noche,
si mis ojos lloran tu llanto,
si nuestros gritos son iguales,
como a un hermano te hablo.
Aunque nuestras palabras sean distintas,
y tú negro y yo blanco,
si tenemos semejantes las heridas,
como a un hermano te hablo.
Por encima de todas las fronteras,
por encima de muros y vallados,
si nuestros sueños son iguales,
como a un hermano te hablo.
Común tenemos la patria,
común la lucha, ambos.
Mi mano te doy,
como a un hermano te hablo.


Brothers

Many people pass by my side
I do not know who are they.
They are strangers to me
But you are far away,
beyond the deserts and lakes,
beyond the savannas and the islands,
I speak to you as a brother
If your night is my night
if you cry my eyes your crying,
if our dreams if we are equal,
I speak to you as a brother
Although our words are different
you're black and I'm white,
If we have similar wounds,
I speak to you as a brother
Over all borders,
Over walls and fences,
If our cries are equal
I speak to you as a brother
We have a common homeland,
Both the common struggle,
I give you my hand
I speak to you as a brother
If you feel in you the poverty,
If you suffer injustice,
If, full of anger,
(if you expell the greed from your chest,
to the dog)
for you, full of strength

I give you my hand, brother.


HAURRIDEAK (Irmaus)

Gizaki asko dabiltza nire ondoan.
Ez ditut ezagutzen. Arrotz zaizkit.
Baina zuri, han, urruti, zaren horri,
basamortuez eta aintzirez haraindi,
sabanez eta uhartez bestaldera,
haurride gisa hitz egiten dizut.
Nire gaua zurea bada,
nire begiei badarie zure negarra,
gure oihuak berdinak badira,
haurride gisa hitz egiten dizut.
Gure hitzak desberdiak izan arren,
eta zu beltza eta ni zuria,
gure zauriak antzekoak badira,
haurride gisa hitz egiten dizut.
Muga guztien gainetik,
horma eta harresien gainetik,
gure ametsak berdinak badira
haurride gisa hitz egiten dizut.
Sorterri-kide gara,
borroka-kide, biok,
nire eskua ematen dizut
haurride gisa hitz egiten dizut.

Poema Irmaus de Celso Emilio Ferreiro.
Traducción de Henrike Knörr.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario