sábado, 25 de julio de 2009

Danza da lúa en Santiago
¡Fita aquel branco galán,
olla seu transido corpo!

É a lúa que baila
na Quintana dos mortos.

Fita seu corpo transido
negro de somas e lobos.

Nai: a lúa está bailando
na Quintana dos mortos.

¿Quén fire potro de pedra
na mesma porta do sono?

¡É a lúa! ¡É a lúa
na Quintana dos mortos!

¿Quen fita meus grises vidros
cheos de nubens seus ollos?

¡É a lúa! ¡É a lúa
na Quintana dos mortos!

Déixame morrer no leito
soñando con froles dóuro.

Nai: a lúa está bailando
na Quintana dos mortos.

¡Ai filla, co ar do céo
vólvome branca de pronto!

Non é o ar, é a triste lúa
na Quintana dos mortos.

¿Quén brúa co-este xemido
dímenso boi melancónico?

¡Nai: É a lúa, a lúa
coronada de toxos,
que baila, e baila, e baila
na Quintana dos mortos!

Federico García Lorca, Seis poemas galegos.
Danza de la luna en Santiago

Mira aquel blanco galán
mira su transido cuerpo

Es la luna que baila
en la Quintana de los muertos

Cinta su cuerpo transido
negro de somas y lobos

Madre: la luna está bailando
en la Quintana de los muertos.

¿Quién hiere potro de piedra
en la misma puerta del sueño?

Es la luna Es la luna
en la Quintana de los muertos

¿Quién hita mis grises vidrios
llenos de nubes sus ojos?

Es la luna Es la luna
en la Quintana de los muertos

Me deja morir en el lecho
soñando con flores de oro

Madre: la luna está bailando
en la Quintana de los muertos

¡Ay hija, con el aire del cielo
me vuelvo blanca de pronto!

No es el aire, es la triste luna
en la Quintana de los muertos.

¿Quién brama con este gemido
el inmenso ir melancólico?

¡Madre: Es la luna, la luna
coronada de tojos
que baila, y baila, y baila
en la Quintana de los muertos!

1 comentario: