domingo, 21 de junio de 2009

SautrelaEuskara da kanpora, eta goazen denok dantzara

O euskara lauda ezak Garaziko herria
Zeren handik hartu baituk behar huen grazia
Lehenago hi baihintzen hizkuntzarik azkena
Orain berriz izango haiz guztietan lehena.

Eta lelori bai lelo leloa zarai leloa
Euskara da kanpora eta goazen denok dantzara.

Euskaldunak edonondik preziatu ziraden
baina haien mintzaeraz denak ziren burlatzen
inongo liburuetan eskribitzen ez baitzen
orain ikasiko dute nola gauza ona zen.

Euskalduna den guztiak burua altxa beza
gorenean ikusiko baitu bere hizkuntza
Printze eta jaun guztiek hura eskatzen dute
paperetan ikusita ikasi behar dute.

Gogo hori konplitu du Garaziko gizonak
eta haren adiskide Bordelen dagoenak
Lehen inprimitzalea euskararen hura da
euskadunak eskerturik aurkitu behar gara.

Eta lelori bai lelo leloa zarai leloa
Euskara da kanpora eta goazen denok dantzara.


Bernard Etxepare, Linguae vasconum primitiae, 1545.SALTAREL

Ya que el euskara ha salido, vayamos todos a bailar.

¡Oh euskara, ensalza el país de Garazi!
pues has recibido de allí el rango que mereces.
Si antes fuiste la última entre las lenguas,
ahora en cambio vas a ser la primera de todas.

Los vascos eran apreciados en todas partes,
pero todos los demás se mofaban de su lengua,
porque no se hallaba impresa en escrito alguno.
Ahora van a comprender qué hermosa es.

Todo hombre vasco levante la cabeza,
pues su lengua va a ser la flor y nata.
Príncipes y grandes señores preguntan por ella,
deseosos de estudiarla en texto escrito, si pudiesen.

Tal deseo lo ha colmado un hijo de Garazi
y un amigo suyo, residente ahora en Burdeos.
Él es el primer impresor de la lengua vasca.
Desde ahora todos los vascos tienen una deuda con él.

Y tiroriorí, tirorirorá. ¡Más tararí, más tarará!
Vamos todos a bailar, que el euskera sale a la calle.


No hay comentarios.:

Publicar un comentario